Tour Ngoại Thành 1: Làng Đất Sét – Thác ĐaTanLa – Kombi Land. 

Tour Ngoại Thành 1: Làng Đất Sét – Thác ĐaTanLa – Kombi Land.

  • Danh sách các điểm tham quan:

  1. Làng đất sét
  2. Hồ vô cực
  3. Thác Datanla
  4. Thiền viện trúc lâm
  5. Trang trại cà phê chồn
  6. Kombi land
  7. Cổng trời Bali
  8. Dinh Bảo Đại

Bảng Giá:

Xe 4 chỗ : 800.000 VNĐ

Xe 7 chỗ : 900.000 VNĐ

Hành trình

Điểm 1: Làng đất sét

Điểm 2:Hồ vô cực

Điểm 3:Thác Datanla

Điểm 4:Thiền viện trúc lâm

Điểm 5:Trang trại cà phê chồn Phú An

Điểm 6:Kombi Land

Điểm 7:Cổng trời Bali

Điểm 8:Dinh Bảo Đại