BẢNG GIÁ THUÊ XE 4 CHỖ

LỘ TRÌNH  ( 1 LƯỢT )

GIÁ XE 4 CHỖ (VND)
TOYOTA  ALTIS, HONDA CIVIC

Sài Gòn ⇒ Mũi Né (Ngược lại)

1.700.000

Mũi Né => Vũng Tàu

1.900.000

Đà Lạt => Mũi Né

1.990.000

Mũi Né => Nha Trang

2.090.000

BẢNG GIÁ THUÊ XE 7 và 16 CHỖ

LỘ TRÌNH  ( 1 LƯỢT )

GIÁ XE 7 CHỖ (VND)
TOYOTA FORTUNER
TOYOTA INNOVA
GIÁ XE 16 CHỖ (VND)
FORD TRANSIT

Sài Gòn ⇒ Mũi Né (Ngược lại)

1.900.000
2.200.000

Mũi Né => Vũng Tàu

2.100.000
2.400.000

Đà Lạt => Mũi Né

1.990.000
1.990.000

Mũi Né => Nha Trang

2.090.000
2.090.000