TOUR NGOẠI THÀNH 2: Thung Lũng Tình Yêu –  ĐỈNH LANGBIANG – Làng Hoa Vạn Thành

TOUR NGOẠI THÀNH 2: Thung Lũng Tình Yêu –  ĐỈNH LANGBIANG – Làng Hoa Vạn Thành

  • Danh sách các điểm tham quan:

  1. Thung lũng tình yêu
  2. Đỉnh Langbiang
  3. Tuyệt tình cốc
  4. Làng cù lần
  5. Cây thông cô đơn
  6. Vườn dâu công nghệ cao
  7. Làng hoa vạn thành
  8. Nhà thờ Domain

Bảng Giá:

Xe 4 chỗ : 800.000 VNĐ

Xe 7 chỗ : 900.000 VNĐ

 

Hành trình

Điểm 1:Thung Lũng Tình Yêu

Điểm 2:Đỉnh LangBiAng

Điểm 3:Tuyệt Tình Cốc

Điểm 4:Làng Cù Lần

Điểm 5:Cây Thông Cô Đơn

Điểm 6:Vườn Dâu Công Nghệ Cao

Điểm 7:Làng Hoa Vạn Thành

Điểm 8:Nhà Thờ Domain