TOUR SỞ THÚ ZOODOO – TRẠI THÚ CƯNG

TOUR SỞ THÚ ZOODOO – TRẠI THÚ CƯNG

  • Danh sách các điểm tham quan:

  1. Sở thú zoodoo
  2. Dinh 1
  3. Vườn hoa thành phố
  4. Vườn cà chua bi, dưa pepino.

Bảng Giá : 1.200.000 VNĐ

 

Hành trình

Điểm 1:Sở thú ZooDoo

Điểm 2:Dinh Bảo Đại 1

Điểm 3:Vườn hoa thành phố Đà Lạt