Tour Ngoại Thành 3: Đồi Chè Cầu Đất – Thung Lũng Hoa Cẩm Tú Cầu – Chùa Ve Chai

Tour Ngoại Thành 3: Đồi Chè Cầu Đất – Thung Lũng Hoa Cẩm Tú Cầu – Chùa Ve Chai

  • Danh sách các điểm tham quan:

  1. Đồi chè cầu đất
  2. Xưởng hồng treo gió
  3. Mộc trà Farm
  4. Thung lũng hoa cẩm tú cầu
  5. Ixora cafe
  6. Chùa ve chai
  7. Dinh Bảo Đại
  8. Ga xe lửa.

Bảng Giá:

Xe 4 chỗ : 800.000 VNĐ

Xe 7 chỗ : 900.000 VNĐ

 

Hành trình

Điểm 1:Đồi Chè Cầu Đất

Điểm 2:Vườn Hồng Treo Gió

 

Điểm 3:Mộc Trà Farm

Điểm 4:Thung Lũng Hoa Cẩm Tú Cầu

Điểm 5:IXORA Cà Phê

Điểm 6:Chùa Ve Chai

Điểm 7:Dinh Bảo Đại

Điểm 8:Ga Xe Lửa