TOUR TAM THÁC : THÁC PREN – THÁC PONGOUR – THÁC VOI

TOUR TAM THÁC : THÁC PREN – THÁC PONGOUR – THÁC VOI.

  • Danh sách các điểm tham quan:

  1. Thác Pren
  2. Thác Pongour
  3. Thác Voi
  4. Hồ trên mây
  5. Hoa sơn điền trang ( bàn tay phật )
  6. Fresh graden
  7. Trang trại cún Puppy Farm
  8. Thác cam ly.

Bảng Giá:

Xe 4 chỗ : 800.000 VNĐ

Xe 7 chỗ : 900.000 VNĐ

Hành trình

Điểm 1:Thác Pren

Điểm 2:Thác Pongour

Điểm 3:Thác Voi

Điểm 4:Hồ trên mây

Điểm 5:Hoa sơn điền trang

Điểm 6:Trại cún cưng Puppy Farm

Điểm 7:Fresh Garden